Osteosynteza złamań kości długich u ptaków – Dr Norin Chain [video]

Osteosynteza złamań kości długich u ptaków – Dr Norin Chain [video]

Warsztaty weterynaryjne składają się z dwóch części – krótkiego wstępu teoretycznego z prezentacją oraz zabiegów pokazowych na kadawerach. Szczegółowo została omówiona i pokazana technika stabilizacji zewnętrznej złamań kości piszczelowo-stępowej oraz łokciowej metodą otwartą (gwóźdź śródszpikowy wprowadza się od miejsca złamania).

ortopedia ptaków warsztaty weterynaryjne

Dr n. wet. Norin Chai

Dr Chai ukończył Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort w 1994 roku. Obecnie jest zastępcą dyrektora w Zoo Ménagerie du Jardin des Plantes, National Museum of Natural History w Paryżu. Ma dwa tytuły naukowe – z medycyny zwierząt tropikalnych oraz doktorat z medycyny płazów i ponad 25-letnie doświadczenie w medycynie zwierząt w zoo oraz dzikich. Jest także prezesem wydawnictwa weterynaryjnego, prezesem organizacji pozarządowej i prezesem publicznego oficjalnego laboratorium diagnostycznego. Dr Chai jest regularnie proszony o konsultacje w sprawie przypadków chorób dzikich zwierząt i projektów ochrony na całym świecie. Opublikował wiele artykułów w czasopismach weterynaryjnych, czasopismach krajowych oraz wygłosił setki wykładów na kongresach krajowych i międzynarodowych.

POLECANE DLA CIEBIE