To musisz wiedzieć, gdy chcesz z sukcesem wprowadzić nowy produkt na rynek!

To musisz wiedzieć, gdy chcesz z sukcesem wprowadzić nowy produkt na rynek!

Wielu producentów, już na samym początku, popełnia kilka dość poważnych błędów. Przez co produkty przez nich wprowadzane na rynek nie osiągają zamierzonych celów. Co zatem należy zrobić, aby wprowadzenie nowego produktu się udało?

Wprowadzenie nowego produktu na rynek wiąże się z wieloma czynnikami, ale również z wieloma trudnościami. Już sam fakt wprowadzenia czegoś nowego jest zadaniem niełatwym. Należy przekonać nie tylko klientów, że warto uwierzyć w dany produkt i wprowadzić go na stałe do asortymentu.

Jak tego dokonać? Na co należy zwrócić uwagę? Co warto zrobić zanim jeszcze zaczniemy cokolwiek planować? Na te i na inne pytania postaram się Państwu odpowiedzieć w poniższym tekście.

Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na stabilny i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa jest regularne poszerzanie oferty o nowe produkty.

Kluczowy wpływ na wprowadzenie nowego produktu na rynek zoologiczny mają: cena, jakość, marketing produktu.

Rynek zoologiczny jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Jest to związane z coraz większą świadomością ludzi, którzy w końcu zrozumieli, że w życiu liczy się przede wszystkim jakość. Nieistotne jest czy chodzi tu o samochód, sprzęt RTV/AGD, ubrania, buty, czy karmę dla naszych czworonogów. Europejczycy zaczynają rozumieć, jak ważne jest dbanie o zdrowie i wygląd ich zwierząt. Także zdają sobie sprawę iż cena produktów jest bezpośrednio związana z ich jakością.

Dlatego też jakość jest bardzo ważnym elementem podczas wprowadzania produktu na rynek. Umownie przyjęto podział produktów na:

– „Economy”- czyli produkty dedykowane dla klienta masowego, wrażliwego na cenę. Produkty te sprzedawane są zazwyczaj w większych opakowaniach i na większą skalę. Przedsiębiorstwo zarabia na większej sprzedaży i niskich kosztach produkcji i dystrybucji.

-„Premium”, czyli produkty charakteryzujące się wysoką jakością, a co za tym idzie- wyższą ceną niż produty typu „economy”.

-„Super premium” i niekiedy „High premium”- to produkty, które są dedykowane do klientów niewrażliwych na ceny, ceniących najwyższą jakość, ekskluzywność. Wysoka cena rekompensuje niską sprzedaż oraz wysokie koszty produkcji.

Dlatego ważne jest zadanie sobie pytania do jakiej grupy chcemy kierować nasz produkt. Na czym nam zależy – na jego niskiej cenie czy na wysokiej jakości.

Warto też pamiętać o marketingu. Ukierunkowanie działań kierujących się trzema podstawowymi zasadami: orientacją na nabywcę, integracją działań promocyjnych oraz zyskownością. Na ten ostatni punkt należy patrzeć, biorąc pod uwagę długi horyzont czasowy.

Najbardziej istotną zasadą marketingową jest orientacja na nabywcę. Polega ona na zdefiniowaniu i opisie grupy nabywców, określeniu rynku docelowego. Celem jest zajęcie najkorzystniejszego miejsca w świadomości potencjalnych nabywców.

Rynek zoologiczny jest rynkiem specyficznym. Klienci nie konsumują ani nie użytkują jego dóbr, a jedynie wpływają na ich wybór. Przy wyborze nowego produktu sugerują się oceną wizualną opakowania, które ma duży wpływ na skuteczność działań marketingowych. Pprowadzi to z kolei do zwiększenia rentowności przedsiębiorstwa. Dla wielu opakowanie może wydawać się najmniej ważną rzeczą podczas wprowadzania produktu na rynek. Jest to błędne myślenie. Odpowiednio zaprojektowane opakowanie kreuje wizerunek firmy. Ponadto ma wpływ na wartość produktu, stymuluje sprzedaż, przyciąga uwagę potencjalnego klienta i wywołuje u niego chęć zakupu.

Wprowadzanie nowego produktu na rynek to szansa na zdobycie rynku i zagrożenia ze strony konkurencji. Rynek zoologiczny jest rynkiem monopolistycznym, na którym współzawodniczy ze sobą wiele przedsiębiorstw i praktycznie nie istnieją bariery wejścia i wyjścia. Wzrost ceny każdego produktu wpływa na zmniejszenie popytu na ten produkt. Sytuacja wygląda inaczej jedynie w przypadku produktów ekskluzywnych- „premium” oraz „high premium”, które cały czas stanowią mniejszość na rynku zoologicznym.

Wprowadzenie nowego produktu na rynek wiąże się również z oporem konsumentów wobec zmian. Źródłem tego jest naturalny strach przed nowościami. Brak należytych informacji o nowym produkcie, niechęć przed rezygnacją z dotychczasowych korzyści. Świadomość słabych stron dotyczących nowego produktu lub brak wiedzy o jego dobrych stronach, wiąże się ze słabym marketingiem.

Wszystkie te czynniki mają bardzo ważny wpływ na to, z jakim odzewem spotka się nowość. Dlatego przed każdą taką decyzją należy przeprowadzić odpowiedni research i dokonać niezbędnych analiz rynku. Analiza pomoże ocenić szanse powodzenia  produktu na rynku. Do najważniejszych analiz, które należałoby przeprowadzić przed jakąkolwiek decyzją należą:

  • Analiza i zdefiniowanie potrzeb i zachowań potencjalnego konsumenta.
  • Analiza i prognoza rynku.
  • Analiza konkurencji.
  • Analiza strategii promocji.
  • Architektura produktu i jego zdefiniowanie.

Trzeba też stworzyć odpowiednią strategię sprzedaży produktu, jego komunikacji. Warto przygotować właściwy harmonogram wdrożenia, określający wszystkie etapy tworzenia produktu. Strategia marketingowa i sprzedażowa – od pomysłu aż do momentu wprowadzenia produktu na rynek.

Według danych Euromonitor International wartość polskiego rynku zoologicznego na rok 2017 oszacowana była na poziomie 1,5 mld zł. Przewidywano wtedy, że w ciągu najbliższych kilku lat znacznie wzrośnie tempo jego rozwoju. I tak też się dzieje.
Polski rynek zoologiczny jest rynkiem perspektywicznym, który systematycznie się rozwija i każdego roku notuje kilkuprocentowe wzrosty. Pomimo tego, bazując na dostępnych analizach, należy stwierdzić, że wprowadzenie nowego produktu do obiegu, z roku na rok, staje się coraz trudniejsze. Dzieje się tak, ponieważ wraz z rozwojem naszego rodzimego rynku, wzrasta też liczba konkurentów. Wystarczy jednak zagłębić wiedzę dotyczącą przedstawionych w powyższym artykule czynników, które wpływają na sukces wprowadzanego produktu na rynek, aby pozostawić konkurencje daleko w tyle i na długo zagościć w domach wielu czworonogów oraz w świadomości ich właścicieli.

POLECANE DLA CIEBIE