Język opakowania
Odsłon: 14411

Język opakowania

O oryginalności produktu zawsze decyduje pomysł na wizualizację jego opakowania. Pytani potrafimy wskazać na opakowania, które nam się podobają. Trudniej nam jednak uzasadnić te decyzje. To właśnie pomysł i oryginalność rozwiązania decydują o naszych preferencjach.

JĘZYK OPAKOWANIA – nazwa własna, czy nazwa specjalna, nazwa produktu to pierwszy komunikat, który wyszukuje nasza podświadomość z pośród wielu informacji znajdujących się na jego opakowaniu. Pozwala zaistnieć produktom w świadomości konsumenckiej na dłużej. Dobrze wymyślona (oryginalna), pozwala budować przewagę konkurencyjną, gwarantując jej produktom natychmiastowe wyróżnienie.

A zatem „nazwa własna” czy „nazwa specjalna” – oto jest pytanie.

Wszędzie tam gdzie zależy nam na szybkim i jednoznacznym zakomunikowaniu czym jest produkt, stosujemy nazwę własną, zachowując jej oryginalną formę brzmieniową. Dotyczy to głównie przypraw, przetworów warzywno-owocowych, dań gotowych, produktów kosmetycznych, pielęgnacyjnych oraz produktów nisko przetworzonych. Nazwa własna, w tym przypadku stanowi o tożsamości danego produktu.
Nazwa specjalna. Ta z kolei przydaje się w przypadku gdy kilka różnych produktów tworzy linię produktową. To rodzaj parasola, który pozwala na grupowanie wielu produktów w bezpośrednim otoczeniu nazwy. To jeden z elementów mnemotechnicznych, pozwalając na natychmiastowe wyróżnienie Gwarantujący szybką rozpoznawalność i zapamietywalność całej oferty produktowej.
W innym przypadku nazwa specjalna stanowi ważny element, który pozwala na wyróżnienie danego produktu z pośród wielu należących do tej samej kategorii produktowej
Nie wystarczy oryginalne brzmienie. Wszystkie elementy służące do zwizualizowania nazwy powinny pobudzać emocje i wyobraźnię budując obraz produktu w świadomości konsumentów. W obydwu przypadkach, odpowiednio dobrana typografia/liternictwo (kształt, wielkość liter, kolorystyka) dopasowana do charakteru produktu powinna podkreślać te cechy, których samo słowo-nazwa nie do końca oddaje.

Cały znak słowno-graficzny to pierwszy i najważniejszy komunikat jaki produkt wysyła w kierunku konsumenta.

Czym tak naprawdę jest język opakowania. Z opakowaniami spotykamy się na co dzień. Ich forma i kształt, rodzaj surowca z którego zostały wykonane sprawiają, że większość z nich w sposób bezpośredni identyfikują produkt oraz kategorię produktową (produkty spożywcze, kosmetyki, napoje itp.). To informacja, która w sposób automatyczny dociera do naszej świadomości.
Żyjemy w czasach marek, produktów i producentów oraz nieustającej walki o konsumenta, której celem jest intensyfikacja dochodów oraz budowanie przewagi konkurencyjnej. Współczesne opakowanie już dawno przestało być sposobem na składowanie, transportowanie
i przemieszczanie produktów. Tę funkcje pełnią dzisiaj opakowania sprzętu RTV, AGD i im podobne oraz opakowania zbiorcze w przypadku produktów szybko zbywalnych.
Opakowania jednostkowe dla produktów szybko zbywalnych stały się podstawowym elementem dialogu produktu z konsumentem. Wszystkie informacje tekstowe oraz elementy graficzne wypełniające opakowanie tworzą język opakowania, za sprawą którego produkt rozpoczyna rozmowę z konsumentem. W kontaktach, nie tylko towarzyskich lubimy słuchać tych, którzy wyrażając swoje opinie robią to w sposób jasny i zrozumiały. Ponadto elementami absorbującymi naszą uwagę jest forma i sposób przekazywanych informacji. Gestykulacje, mowa ciała, intonacja, a przede wszystkim emocje, które za sprawą ustnego przekazu udzielają się słuchającym. To wszystko sprawia, że opowiadana historia nabiera dodatkowego wymiaru.

Podobnie jest z opakowaniem. Opakowanie rozmawia z konsumentem za pośrednictwem słowa i obrazu. Zarówno słowa (nazwa własna, nazwa kategorii produktowej, informacje wyróżniające produkt), które na poziomie poznawczym dostarczają niezbędnych informacji opisujących produkt jak i wszystkie wizualne elementy opakowania (typografia, elementy graficzne, demo produktu, ikony, certyfikaty, ogólna kolorystyka) odpowiedzialne są za emocjonalną część całego komunikatu. Jednoznaczna odpowiedź na pytanie, które z nich są ważniejsze, i które w większym lub w mniejszym stopniu decydują o wyborze danego produktu jest trudne do ustalenia. Podobnie jak odwieczne dywagacje na temat jajka i kury, czy też wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkiej Nocy.

Czy również produkt za sprawą swojego opakowania może przemawiać w sposób ciekawy i zrozumiały?

Kupujemy oczami. Z tego powodu wszystkie elementy opakowania powinny tworzyć pewien skończony obraz. To on buduje wizerunek i znaczenie produktu w świadomości konsumenta. Kompozycja całego obrazu powinna angażować emocje i uwagę bezpośredniego odbiorcy tak aby nie przeszedł on obok produktu w sposób obojętny.
Aby wygląd opakowania wyróżniał produkt z pośród wielu o podobnym przeznaczeniu i charakterze należy:
– określić i kategorię produktu – scharakteryzować jego bezpośredniego odbiorcę, zwłaszcza od strony psychograficznej
– określić mandatory (obowiązkowe elementy), które powinny znaleźć się na opakowaniu
– ustalić hierarchię ważności informacji
– zaproponować graficzną interpretację wszystkich komunikatów.
– zaplanować miejsce, na opakowaniu, które pozwoli na właściwą ekspozycję wszystkich informacji identyfikujących dany produkt.
– ustalić jeden, najważniejszy komunikat, na którym będziemy budować kreatywną koncepcję wyglądu całego opakowania.
O oryginalności produktu zawsze decyduje pomysł na wizualizację jego opakowania. Pytani potrafimy wskazać na opakowania, które nam się podobają. Trudniej nam jednak uzasadnić te decyzje. To właśnie pomysł i oryginalność rozwiązania decydują o naszych preferencjach.

Nazwa, kategoria, przeznaczenie produktu to ważne elementy, które powinny wyznaczać kierunek dla kreatywnych rozwiązań. Również, wiedza konsumenta dotycząca produktu oraz jego cechy psychograficzne to ważne źródło inspiracji mających wpływ na ostateczny wygląd opakowania. Elementy wizualne opakowania w większym lub mniejszym stopniu powinny angażować emocje i uwagę konsumenta. Elementy werbalne powinny dopełniać obraz dostarczając konsumentowi istotnych informacji dotyczących samego produktu. Odpowiednia kompozycja oraz sposób rozplanowania wszystkich elementów wypełniających powierzchnię opakowania zdecydują o ostatecznym wyglądzie produktu pozwalając mu na rozpoczęcie dialogu z konsumentem.

1

ARCHIWA

2

TAGI