Nic się nie uda bez emocji- projektowanie opakowań

Nic się nie uda bez emocji- projektowanie opakowań

Dla konsumentów, dla których marka/producent jest rozpoznawalna i przedstawia wymierne korzyści, ogólny wygląd opakowania staje się mniej istotny. Inaczej rzecz się ma z produktami marek mniej znanych producentów. To oni, w szczególności, chcąc skutecznie powalczyć (niezależnie od konkurencyjności cenowej) z produktami „markowymi”, powinni zadbać, w pierwszej kolejności, o wygląd swoich produktów.

Które z elementów opakowania odpowiedzialne są za emocje, a które dostarczają wiedzy i istotnych informacji dotyczących samego produktu?

Opakowanie to nie tylko jego front (facing), który jest „twarzą produktu”. „Drugą stronę medalu” stanowi tył opakowania (back panel), który zawiera informacje dodatkowe. Pomimo, że są to informacje dopełniające to jednak stanowią one ważne źródło wiedzy dotyczącej: składu, wartości odżywczych, przeznaczenia czy też sposobów użytkowania i stosowania produktu. Ze względu na charakter tych informacji (są to w głównej mierze informacje tekstowe) również one wymagają odpowiedniej aranżacji, kompozycji oraz interpretacji graficznej. Projektowanie opakowań powinno nieść za sobą element wizualny a także opisowy!
Jednak to front opakowania, informacje wypełniające jego powierzchnię odpowiedzialne są za cały wizerunek produktu. Weźmy pierwsze lepsze opakowanie do ręki i przyjrzyjmy się elementom, które stanowią o wyglądzie danego produktu.
Nazwa to główna informacja tekstowa, ważny element wyróżniający i absorbujący uwagę konsumenta, informujący o charakterze i kategorii jaką reprezentuje produkt.
Kolejną informacją tekstową jest komunikat, który wskazuje na unikatową cechę produktu, gwarantując natychmiastowe wyróżnienie spośród wielu podobnych.
Również informacje wizualne (demo produktu, wizualizacja efektów wynikających z użytkowania produktu, wizualizacja składników użytych do jego produkcji) to istotne komunikaty, które w świadomości konsumenta tworzą wyobrażenie o produkcie.
Szybko postępująca edukacja konsumencka oraz wzrastająca wiedza dotycząca produktów sprawiają, że logo producenta jako kolejny z elementów opakowania traci na znaczeniu. Konsumenci szukają alternatywnych propozycji. Obecnie, przy porównywalnej jakości produktów, to cena stanowi ważny czynnik decyzyjny i emocjonalny.

Czy można zatem wskazać jednoznacznie, które z komunikatów odpowiedzialne są za emocje, a które dostarczają informacji i wiedzy dotyczących produktu.

Projektowanie opakowań powinno być mocno przemyślane. Zarówno wizualne elementy znajdujące się na opakowaniu jak i jego elementy tekstowe mogą być istotnym czynnikiem, który popycha nas w kierunku danego produktu.To nazwa z reguły bywa pierwszą informacją tekstową, którą rejestruje konsumencka świadomość. Oryginalna i wyróżniająca może stanowić istotny element emocjonalny, który zdecyduje o wyborze danego produktu. Również demo produktu, wizualizacja korzyści, ogólna kompozycja opakowania mogą angażować emocje, mając znaczący wpływ na podejmowane decyzje zakupowe.

We współczesnych czasach jakość produktu ma duży wpływ na decyzje zakupowe. Warto pokusić się o wzmocnienie tej cechy, a w zasadzie jej wizualizację. Wysoka jakość produktu, to cecha, którą konsumenci stawiają na pierwszym miejscu. Mówiąc o jakości produktu, należy mieć na myśli jego: wygląd, konsystencję, smak, źródło pochodzenia składników potrzebnych do jego wyprodukowania.

Czy również, w przypadku popularnych produktów dla zwierząt, opakowanie pozwala poprawić wizerunek produktu, który kryje jego wnętrze?

Zdjęcie/demo produktu, wizualizacja efektów wynikających z użytkowania produktu oraz wizualizacja składników użytych do jego produkcji to nie tylko elementy odpowiedzialne za emocje. Na etapie identyfikacji (wyboru marki/produktu) to ważna informacja dotycząca samego produktu. Atrakcyjnie pokazany (właściwa aranżacja, ciekawe ujęcie, dobra jakość zdjęcia) pozwala nam wyrobić sobie opinię dotyczącą jego wyglądu oraz jakości samego produktu. Odpowiednie projektowanie opakowań, jego kolorystyka oraz zastosowane środki wyrazu pozwalają na wizualizację jakości i podkreślenie pewnych subtelności produktu, jakimi mogą być smak, zapach, czy jego konsystencja.

Kiedy do głosu dochodzi świadomość marki, a kiedy wizerunek produktu?

Marka. Kiedyś słowo to było synonimem czegoś wyjątkowego. Określeniem pozwalającym na odróżnienie dobrego od gorszego. Mówiąc „produkty markowe”, mieliśmy na myśli produkty ekskluzywne („delikatesowe”), unikatowe o wysokiej jakości. Markowa odzież, markowe obuwie, markowe alkohole. Jakość tych produktów w świadomości ówczesnych konsumentów budowało ich pochodzenie (głównie zagraniczne), wysoka cena i mała dostępność. Posiadanie produktów markowych pozwalało na manifestowanie swojego statusu społecznego. Również ktoś (osoba) mógł wypracować sobie (wyrobić) dobrą markę. Było to nic innego jak dobra opinia, wpływająca na popularność i dotyczyła głównie aktorów, artystów, sportowców, osób znanych, a nawet szkół czy instytucji . Dzisiaj nazwalibyśmy ich osobami publicznymi lub celebrytami. Dobra opinia, w tym rozumieniu, stanowiła formę atrakcyjnego opakowania. W czasach nam współczesnych wyraz „marka” poszerzył swoje znaczenie. Obecnie marki identyfikują przede wszystkim produkty i producentów. O ich znaczeniu decydują; ogólna dostępność, oryginalność i korzyści wynikające z użytkowania danego produktu.

Dzisiaj marki przestały być wyłącznie producentami, stając się sprzedawcami znaczeń.

Przede wszystkim świadomość i wizerunek pozwalają zaistnieć produktom i ich producentom w świadomości społeczności konsumenckich. A zatem; produkt czy marka, co było pierwsze? To kolejne pytanie z serii „jajko czy kura”, na które, w tym przypadku, można pokusić się o jednoznaczną odpowiedź. To produkt jako pierwszy ukonstytuował znaczenie marki w świadomości konsumentów. Wiedza na jego temat oraz osobiste doświadczenia, wynikające z użytkowania danego produktu, pozwalają nam wyrobić sobie opinię na temat marki i producenta. Pozytywne opinie na ich temat budują zaufanie, stając się gwarantem dobrej jakości dla kolejnych produktów występujących pod jej parasolem, niezależnie od kategorii produktowej, którą reprezentują. Wypracowany wizerunek, dobra opinia konsumentów oraz zaufanie sprawiają, że marki coraz częściej poszerzają swoją ofertę produktową, otwierając się na kolejne kategorie. W tym kontekście, świadomość marki i jej wizerunek mogą stanowić dla konsumenta istotne kryterium wyboru.
Logo producenta staje się automatycznie ambasadorem produktu i gwarantem jakości, niezależnie od kategorii produktowej, którą sygnuje (rozciąganie marki) swoim wizerunkiem. Dla konsumentów, dla których marka/producent jest rozpoznawalna i przedstawia wymierne korzyści, ogólny wygląd opakowania staje się mniej istotny. Inaczej rzecz się ma z produktami marek mniej znanych producentów. To oni, w szczególności, chcąc skutecznie powalczyć (niezależnie od konkurencyjności cenowej) z produktami „markowymi”. powinni zadbać, w pierwszej kolejności, o wygląd swoich produktów.
Jeśli firmy chcą zaistnieć w świadomości konsumentów, opakowania ich produktów muszą absorbować uwagę. W innym przypadku zostaną niezauważone. Dzisiaj marka może być wszystkim. Jej znaczenie w świadomości odbiorców, pomimo tego, że może reprezentować różne kategorie produktowe nadal będzie gromadzić wokół siebie i swojej szerokiej oferty nie tylko lojalnych i wiernych użytkowników, ale również tych, dla których liczy się dobra jakość, wiarygodność i prestiż. Projektowanie opakowań to sztuka za którą idzie sprzedaż. Nieprzemyślane projekty w perspektywie rozwoju danego produktu często powoduje chaos z którym nie radzi sonie konsument a czasem i sam producent.

POLECANE DLA CIEBIE