Dotacja na sklep zoologiczny, jak ją uzyskać?

Dotacja na sklep zoologiczny, jak ją uzyskać?

Branża zoologiczna intensywnie się rozwija, a na rynku pojawia się coraz więcej produktów skierowanych do właścicieli zwierząt. Z tego względu wiele osób marzy o otwarciu sklepu z artykułami dla pupili. Niestety nie zawsze mają na to wystarczające środki. Jednym ze sposobów na pozyskanie brakującego kapitału są dotacje. Do dyspozycji mamy zarówno dofinansowania z funduszy krajowych, jak i unijnych. Wystarczy zorientować się, czy spełniamy warunki i złożyć odpowiedni wniosek. Co jeszcze warto wiedzieć o dotacjach na sklep zoologiczny?

 

Jak zdobyć kapitał na start?

Najpierw musimy zorientować się w otoczeniu i środowisku, w którym będzie funkcjonować nasz sklep. Dlatego na samym początku najlepiej sporządzić szczegółowy biznesplan. Przyda się on nie tylko przy pozyskiwaniu dotacji, ale także pozwoli zaplanować kosztorys i oszacować, ilość środków potrzebnych na początek. Plan powinien też określić, jakie są szanse na rozwój sklepu oraz przewidzieć potencjalne zagrożenia. Jeżeli chodzi o dotację na stworzenie miejsca pracy lub rozwinięcie działalności, możemy starać się o dofinansowanie z powiatowego Urzędu Pracy. W ramach programu dla bezrobotnych udziela on jednorazowego wsparcia na otwarcie firmy w wysokości do 24 tysięcy złotych. Aby uzyskać więcej informacji, należy wejść na stronę urzędu pracy właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Obowiązkowe warunki uzyskania dotacji to m.in. status osoby bezrobotnej i nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie min. 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wsparcie w starcie – program dla młodych

Inna opcja – dostępna wyłącznie dla osób przed 30. rokiem życia – to rządowy program „Wsparcie w starcie”. Program ten działa od 2014 roku i polega na udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek na otwarcie działalności gospodarczej oraz utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Ten rodzaj wsparcia jest skierowany do absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku studiów, osób bezrobotnych i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Dotacja na utworzenie miejsca pracy

W ramach wyżej wspomnianego programu można więc sfinansować nie tylko otwarcie sklepu zoologicznego, ale też wydatki związane z utworzeniem stanowiska pracy. Dotacja z Urzędu Pracy na utworzenie miejsca pracy dostępna jest również dla osób powyżej 30. roku życia. W tym celu wymagany jest co najmniej 6-miesięczny okres prowadzenia działalności. Przedsiębiorca, który ubiega się o dofinansowanie, nie może na pół roku przed złożeniem wniosku rozwiązać umowy z pracownikiem na mocy porozumienia stron (z przyczyn niedotyczących pracowników) ani zwolnić pracownika. Dotacja taka może być przeznaczona na meble zoologiczne, oprogramowanie czy też sprzętu komputerowego.

Co jeszcze ma znaczenie?

Przede wszystkim w momencie składania wniosku pracodawca nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej, nie może zalegać z terminowym wypłacaniem wynagrodzeń oraz opłacaniem składek. Jaka kwota na wyposażenie lub doposażenie nowego stanowiska pracy wchodzi w grę? Dzięki dotacji można uzyskać ponad 21 tysięcy złotych. Podobnie jak w przypadku dotacji na start, tak i tutaj należy wejść na stronę powiatowego Urzędu Pracy, a następnie pobrać, wypełnić i złożyć stosowny wniosek. Czas rozpatrywania dokumentu przed urząd wynosi 30 dni.

POLECANE DLA CIEBIE