Odsłon: 78

Sesja posterowa konferencji Egzotyka w Gabinecie Praktyka

SESJA POSTEROWA

Mamy przyjemność zaprosić studentów medycyny weterynaryjnej do wzięcia udziału w naukowej sesji plakatowej, która odbędzie się podczas tegorocznej konferencji Egzotyka w Gabinecie Praktyka 2017, 17-19 listopada w Warszawie. Do udziału w sesji posterowej zapraszamy także lekarzy weterynarii wolnej praktyki w celu zaprezentowania ciekawych przypadków klinicznych.

Tematyka prac, związana bezpośrednio z szeroko pojętymi zwierzętami egzotycznymi, może obejmować aspekty typowo weterynaryjne (opisy przypadków, badania przeglądowe itp.), a także tematy związane bezpośrednio z hodowlą tych zwierząt.

Z każdej uczelni zostaną wybrane 3 prace, które zostaną zaprezentowane z formie plakatów naukowych podczas konferencji, natomiast autorzy najlepszych zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich tematów w formie ustnej.  Dla autorów zakwalifikowanych do prezentacji prac obowiązuje obniżona opłata konferencyjna.
Stawka dla osób prezentujących poster :
300 zł lekarz
200 zł student
Rejestracja uczestników
Po dokonaniu rejestracji oraz przejściu etapu kwalifikacyjnego , osoba prezentująca poster otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty.

Egzotyka w Gabinecie Praktyka Konferencja Weterynaryja 18-19 listopada 2017 roku

Instrukcje zgłoszeniowe dla sesji posterowej.

e-mail kontaktowy oraz zgłoszenia: k.stanicki@oaza-wet.pl

TERMIN NADSYŁANIA STRESZCZEŃ 15 września 2017 roku
INFORMACJA O AKCEPTACJI DONIESIENIA 30 września 2017 roku
Streszczenia prosimy nadsyłać według poniższego wzoru dla wybranej tematyki prac (naukowe i hodowlane).
Długość streszczenia nie powinna przekraczać 2 stron A4.
Prezentacja prac odbędzie się w formie posterów w wymiarze B1 (wys. 100cm, szer. 70cm)
Grupy studentów prezentujące pracy powinny posiadać opiekuna naukowego (pracownik naukowy uczelni, lekarz weterynarii). Osobę tę prosimy wskazać poprzez podkreślenie nazwiska w streszczeniu. Osobę prezentującą pracę prosimy oznaczyć gwiazdką.
WZÓR
Tytuł (Times New Roman, size 18)
J. Kowalski, B. Kowalska (Times New Roman, bold, 12)
Uczelnia,miejsce pracy lub jednostka naukowa wraz z adresem (Calibri, Italic, 9)
(Tematy Naukowe)
WSTĘP (Times New Roman size 11)
Tekst wstępu
MATERIAŁ I METODY
Tekst sekcji
WYNIKI I DYSKUSJA
Tekst sekcji
WNIOSKI
Tekst sekcji(Tematy Hodowlane)
WSTĘP
Tekst wstępu
OMÓWIENIE
Tekst sekcji
WNIOSKI
Tekst sekcji

O zakwalifikowaniu prac do prezentacji poinformujemy Państwa drogą mailową.

 

1

ARCHIWA

2

TAGI